Elk systeem beheerd door Texecom Cloud brengt een jaarlijkse vergoeding met zich meeWe hebben het prijsmodel voor het toevoegen van systemen aan Texecom Cloud afgevlakt en bieden nu een 3-jarig systeemprijsplan aan om voor nog meer toegevoegde waarde.

Texecom Ltd. ©2020 www.texe.com